CSGT có quyền dừng xe để kiểm tra? Đúng hay sai?

CSGT có quyền dừng xe để kiểm tra Đúng hay sai

Quyền hạn của cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông

Theo quy định tại Điều 5 của Luật giao thông đường bộ năm 2008, sĩ quan, hạ sĩ quan cảnh sát giao thông (gọi chung là cán bộ) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông có các quyền hạn sau đây:

– Cán bộ tuần tra, kiểm soát được dừng, kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện và người điều khiển, người trên phương tiện.

– Khi phát hiện hành vi vi phạm, được tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật và áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm cho việc xử lý.

– Được yêu cầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phi hợp, hỗ trợ giải quyết tai nạn giao thông; ùn tắc, cản trở giao thông hoặc trường hợp khác gây mất trật tự, an toàn giao thông.

– Trong trường hợp quy định, được sử dụng các vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương  tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Bên cạnh đó, được trưng dụng các phương tiện, thiết bị của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trường hợp được quy định.

Những trường hợp không vi phạm, CSGT vẫn được dừng xe

Theo Thông tư 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an, CSGT được quyền yêu cầu dừng xe nếu trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tuy nhiên, có những trường hợp dù không phát hiện vi phạm nhưng CSGT vẫn được quyền dừng xe, như (điểm b, c, d Điều 16):

– Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;

– Có tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *