5 trường hợp người nộp thuế bị công khai thông tin từ ngày 05/12/2020 – Nội dung và hình thức công khai

5 trường hợp người nộp thuế bị công khai thông tin từ 05-12-2020

5 trường hợp người nộp thuế bị công khai thông tin từ ngày 05/12/2020

Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý thuế bổ sung thêm nhiều trường hợp công khai thông tin của người nộp thuế.

Cụ thể, so với quy định tại Điều 47 Nghị định 83/2013 hiện đang có hiệu lực, Điều 29 Nghị định 126 bổ sung thêm một số trường hợp cơ quan quản lý thuế công khai thông tin về người nộp thuế như:

– Ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

– Quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành;

– Cá nhân, tổ chức không chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn.

Đồng thời, Nghị định mới vẫn kế thừa một số trường hợp khác như quy định hiện nay gồm:

– Các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân khác.

– Không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý thuế như: Từ chối không cung cấp thông tin tài liệu cho cơ quan quản lý thuế, không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra và các yêu cầu khác của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật…

Nghị định này được ban hành ngày 19/10/2020 và có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.

Nội dung và hình thức công khai thông tin người nộp thuế

– Nội dung, thông tin bị công khai gồm:

+ Mã số thuế, tên người nộp thuế, địa chỉ, lý do công khai.

+ Tùy theo từng trường hợp cụ thể cơ quan quản lý thuế có thể công khai chi tiết thêm một số thông tin liên quan của người nộp thuế.

– Hình thức công khai:

+ Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế các cấp;

+ Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;

+ Niêm yết tại trụ sở cơ quan quản lý thuế;

+ Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan quản lý thuế các cấp theo quy định của pháp luật;

+ Các hình thức công khai khác theo các quy định có liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *