22 vị trí công việc được kéo dài tuổi nghỉ hưu

Bên cạnh việc nghỉ hưu sớm thì Bộ luật lao động cũng quy định các trường hợp được kéo dài tuổi nghỉ hưu (nghỉ hưu ở tuổi cao hơn).

Cụ thể, Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường.

Theo Dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019, cán bộ, công chức làm việc tại vị trí sau đây sẽ được kéo dài tuổi nghỉ hưu:

1. Phó Trưởng Ban các Ban Trung ương Đảng;

2. Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;

3. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng;

4. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;

5. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

6. Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

7. Phó Chủ nhiệm chuyên trách các Ủy ban của Quốc hội;

8. Thứ trưởng Bộ;

9. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang Bộ;

10. Người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ;

11. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

12. Cấp phó các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương;

13. Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

14. Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân,

15. Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản;

16. Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật;

17. Sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng;

18. Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy;

19. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

20. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

21. Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng các ban đảng của Thành ủy thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

22. Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Lưu ý: Trong 22 vị trí nêu trên, 21 vị trí đầu chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức là nữ.

Hiện hành theo quy định tại Nghị định 53/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 104/2020/NĐ-CP ) thì ngoài 22 vị trí nêu trên thì có thêm vị trí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *